PIT dla Ukraińca

Coraz więcej osób zagranicznych prowadzi w Polsce swoją działalność gospodarczą, a nawet jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez polskie podmioty gospodarcze. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że skoro są to cudzoziemcy to tak jak Polacy w Polsce, powinni rozliczać się ze swoimi rodzimymi organami podatkowymi. W zakresie podatkowym kwestia obywatelstwa ma jednak znaczenie zdecydowanie wtórne, i zdarza się, że zupełnie inne kryteria określają konieczność obliczenia i rozliczenia podatków wobec polskich urzędów skarbowych. Kto więc powinien złożyć PIT w Polsce? Czym charakteryzuje się PIT dla Ukraińca?

PIT dla cudzoziemca – kiedy jako obywatel Ukrainy powinienem rozliczać się z polskim urzędem skarbowym?

Coraz więcej osób kojarzy i zna pojęcie tak zwanej „rezydencji podatkowej”. Jest ona w Polsce kluczowa dla określenia swoich obowiązków wobec organów podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każda osoba fizyczna, która spełnia określone warunki ma obowiązki obliczania i przekazywania podatku do fiskusa. Oczywiście istnieją przewidziane w przepisach wyjątki, jednak samo posiadanie obcego obywatelstwa nie zwolnieniem.

Rezydent podatkowy to w dużym uproszczeniu osoba zamieszkująca na terenie Polski i nałożone zostały na nią pełne, nieograniczone obowiązki podatkowe. Czyli bez względu na źródło czy miejsce dochodów wszystkie powinna deklarować do polskich organów podatkowych. Osoba nie posiadająca rezydencji podatkowej – czyli nie zamieszkująca na terytorium Polski – ma ograniczony, niepełny obowiązek podatkowy. W uproszczeniu można stwierdzić, że dotyczy on osób fizycznych w zakresie i w granicach dochodów osiąganych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rezydencja podatkowa zależy od dwóch podstawowych czynników:

  • Okresu zamieszkiwania – za rezydenta należy uznać osobę, która mieszka w Polsce ponad 183 dni w roku kalendarzowym;
  • Miejsca położenia ośrodka interesów życiowych – tutaj należy określić gdzie znajduje się centrum życiowe i zawodowe danej osoby fizycznej biorąc pod uwagę powiązania zarówno ekonomiczne, polityczne, kulturalne jak i osobiste.

Podsumowanie i rekomendacje dla osób z Ukrainy pracujących w Polsce

Podsumowując mając obywatelstwo innego kraju niż kraj w którym pracujemy – np. będąc Ukraińcem pracującym w Polsce – należy pamiętać o sprawdzeniu przepisów obydwu państw. Może okazać się, że te same dochody powinny zostać zadeklarowane do organów podatkowych obydwu państw, w każdym z nich odpowiednio zgodnie z przepisami krajowymi.

Aby nie zapłacić dwóch podatków od tego samego dochodu należy natomiast skorzystać z możliwości przewidzianych w przepisach międzynarodowych dotyczących tak zwanego unikania podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo zauważyć warto, że w przypadku jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć PIT do polskich organów skarbowych, to wyjazd do domu, czy za granicę nie zwalnia go z konieczności zachowania terminów określonych w przepisach. Warto więc pomyśleć o złożeniu odpowiednich druków podatkowych (e-pity) jeszcze przed wyjazdem, lub upewnić się, że będziemy mogli skorzystać z opcji złożenia deklaracji online (przez internet).

 

[contentblock id=14 img=gcb.png]

(Przeczytano 125 razy, 1 wyświetleń dzisiaj)

O autorze

Scroll to Top