Stanowisko pracy w biurze, a zasady BHP

Przychodząc codziennie rano do biura, pracownicy nieczęsto zdają sobie sprawę z faktu, że pomieszczenie to musi spełniać pewne określone standardy bezpieczeństwa i higieny. W normalnych warunkach wiedza ta nie jest im zresztą szczególnie potrzebna – wchodzą do biura rano, opuszczają je po południu i nie kłopoczą się zanadto o jego wygląd czy funkcjonowanie.

Problemy zaczynają się dopiero wówczas, gdy pracodawca przestaje się wywiązywać ze swojego nadrzędnego obowiązku, jakim jest zapewnienie podwładnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP w biurze – podstawowe wytyczne

Regulacją przepisów na temat zasad BHP w miejscu pracy zajmuje się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. W tym miejscu można znaleźć wyszczególnienie kryteriów, na podstawie których określa się dane stanowisko pracy mianem spełniającego normy bezpieczeństwa (zasady BHP).

Nadrzędnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach służbowych porządku i czystości. Warto zaobserwować, czy w biurze zatrudnione są osoby sprzątające oraz jak często się w nim pojawiają. Okresowo istnieje także wymóg przeprowadzania remontów i konserwacji pomieszczeń – w razie jakichkolwiek wątpliwości co do ich stanu można poświęcić chwilę na dowiedzenie się, czy wymogi w tym zakresie są w danym zakładzie respektowane.

Równie ważną kwestią jest oświetlenie biurowe. W miesiącach wiosenno-letnich ów aspekt pracy nie posiada aż tak dużego znaczenia, jednak już u progu jesieni staje się oczywiste, że jakość światła (oraz jego rozmieszczenie) wywiera spory wpływ na warunki pracy. Warto zatem informować pracodawcę o bieżących kłopotach w tym zakresie.

Niedopuszczalne jest, by pracownicy siedzieli w źle oświetlonych, ciemnych pomieszczeniach i tracili wzrok nad stosami dokumentów.

Każda z osób pracujących musi posiadać przynajmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Jeśli kierownictwo firmy decyduje się na podział przestrzeni pracowniczej za pomocą boksów, ma obowiązek zadbać, aby przeszklone ścianki działowe nie stanowiły zagrożenia dla personelu. Powinny one zatem posiadać dodatkowe zabezpieczenia, czyli np. być wykonane z materiału odpornego na rozbicie.

Dostęp do biura

Wygląd samego biura nie daje jednak jeszcze pełnego obrazu warunków bezpieczeństwa panujących w firmie. Aby w pełni je ocenić, badanie miejsca pracy powinno obejmować także otoczenie pokoi przeznaczonych dla pracowników – a zatem klatkę schodową, drzwi czy pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Schody powinny być w każdym wypadku utrzymane w stanie nienaruszonym i suchym, zaś rozmiar drzwi ma obowiązek odpowiadać liczbie osób pracujących w budynku czy w konkretnym pokoju.

Istnieje również zasada, że każde drzwi powinny się bezproblemowo otwierać od wewnątrz na klamkę. Niedopuszczalne jest zamykanie pracowników na klucz. Osoba pracująca musi posiadać możliwość wyjścia z pomieszczenia w każdej chwili.

Badania środowiska pracy

W przypadku gdy nie wiemy czy środowisko pracy dla naszych pracowników jest odpowiednie lub musimy posiadać certyfikat, który potwierdza ten fakt – wykonuje się badania środowiskowe. Są to badania wykonywane przez certyfikowane laboratoria środowiskowe. Takie badania sprawdzają wszystkie czynniki wrażliwe i potwierdzają zgodność stanowiska pracy ze standardami BHP.

(Przeczytano 278 razy, 1 wyświetleń dzisiaj)

O autorze

Scroll to Top