Kodowanie Postawy Lidera…

Fragment profesjonalnego szkolenia rozwoju liderskiego… Warto posłuchać i wyciągnąć wnioski: