Franczyza w Polsce – sprawdź, czy franchising się opłaca

Umowa franczyzy okazuje się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, którzy chcą pewnie wejść w biznes. Na czym polega franczyza i dlaczego jest określana, jako jedno z bardziej pewnych rozwiązań biznesowych? Sprawdź, jak działa franchising.

Prowadzeniu działalności gospodarczej często towarzyszy pewne ryzyko. Biznes może się nie przyjąć, firma może minąć się z potrzebami odbiorców, a ci wcale nie muszą wykazywać się zaufaniem względem nowego podmiotu. Franczyza to z kolei możliwość poprowadzenia pewnej marki, znanej w środowisku grupy odbiorczej.

Franczyza i wynikająca z niej pewność prowadzenia biznesu

Własny biznes to bez wątpienia duży obowiązek. Przedsiębiorcy muszą znaleźć swoją grupę odbiorców i sposób na pewne wykonywanie swoich obowiązków, które pozwolą na sprawną sprzedaż produktów i usług.

Franczyza wnosi obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z założeniami, jakie tworzy sieć franczyzodawcy. To z jednej strony pewna konieczność, ale z drugiej znaczne ułatwienie.

Prowadzone firmy są niezależnymi przedsiębiorstwami, jednak korzystają z tego samego znaku towarowego franczyzodawcy i mogą opierać się na stałej pomocy handlowej, jaką gwarantuje sieć.

Zawierający umowę franczyzy, przedsiębiorcy godzą się na przynależność do wskazanej marki, a tym samym promocję zgodną z założeniami franczyzodawcy. Działania marketingowe muszą być zatwierdzane przez franczyzodawcę, jednak nie oznacza to całkowitego ograniczenia decyzyjności.

Umowa franczyzy, zobowiązująca do działania zgodnie z założeniami

Podejmując się prowadzenia biznesu na zasadzie franczyzy, przedsiębiorstwo korzysta z nazwy handlowej sieci i przynależnych do niej dóbr związanych z wykorzystywanym wizerunkiem.

Prowadzenie działalności musi być więc uregulowane umową, ponieważ system ten działa na zasadzie udzielania licencji dla franczyzobiorców. Nakładająca obowiązki klauzula nie ogranicza jednocześnie pewnej swobody przedsiębiorców.

Tak przygotowany system, to bardzo często gwarancja powodzenia biznesu. Franczyza polega na ścisłej i ciągłej współpracy z franczyzodawcą oraz innymi przedsiębiorcami prowadzącymi biznes w ramach tego samego systemu. Jednocześnie jednak nie wymaga rezygnacji z własnych pomysłów i daje możliwość proponowania nowych rozwiązań.

Obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z założonym systemem

Konieczność podporządkowania działań do zasad umowy franczyzy może wydawać się pewnym ograniczeniem. Jednak to, co wydaje się z początku barierą, w rzeczywistości potrafi znacznie pomóc w prowadzeniu biznesu.

Franczyzodawca upoważnia indywidualnego franczyzobiorcę do reprezentowania marki i daje mu możliwość rozwoju oraz pozyskiwania korzyści finansowych, opatrzonych logotypem sieci.

System narzuca pewną konieczność przystosowania się, ale jednocześnie pozwala na pewną dowolność i niezależność finansową. Franczyza oznacza działanie zgodnie z powstałymi założeniami, ale jednocześnie bardzo często ogranicza ryzyko niepowodzenia biznesu do minimum.

Franczyza o największym potencjale — sprawdź, który biznes najlepiej się opłaca

Z której sieci franczyzodawcy skorzystać? W Polsce działa szerokie grono franczyzodawców i każdy z nich może pochwalić się pewnym doświadczeniem. Katalog franczyz pomoże Ci poznać istniejące biznesy i ich charakterystykę.

Z bazy franczyzowej dowiesz się również, jak rozpocząć działanie na własny rachunek w ramach franczyzy. Jeśli szukasz sprawdzonego pomysłu, poznaj dostępne możliwości, sprawdź, jakie opłaty franczyzowe obowiązują po przystąpieniu do sieci, a także dowiedz się, jakie są potencjalne wady franczyzy.

(Przeczytano 30 razy, 1 wyświetleń dzisiaj)

O autorze

Scroll to Top